Promujemy hotele. Sprzedajemy pokoje. Przynosimy zysk.

 

Jesteśmy wszechstronną agencją skutecznego marketingu

i aktywnej sprzedaży usług hotelowych.

W celu zapewnienia rentowności hotelu koszty marketingu i sprzedaży muszą być inwestycją z przewidywaną stopą zwrotu.

SKUTECZNY MARKETING

Ugruntowana w analizie odpowiedź na potrzby współczesnego gościa oraz dynamiczne kreowanie popytu na własne usługi.

 

Więcej

AKTYWNA SPRZEDAŻ

Generowanie przewidywalnego przychodu hotelu, optymalnymi kanałami dystrybucji wykorzystując najnowsze rozwiązania technologiczne.

 

Więcej

ZARZĄDZANIE

Zorientowane na gościa i zespół pracowniczy kierowanie całością inwestycji hotelowej. Na każdym jej etapie.

 

Więcej

PRAKTYCZNE SZKOLENIA

Dobrze wyszkolony personel jest gwarantem najwyższej klasy usług zapewniających przewagę konkurencyjną.

 

Więcej

Zajmujemy się kompleksowym doradztwem hotelowym zorientowanym na wynik w postaci zwiększenia sprzedaży, optymalizacji kosztów, rozpoznawalności marketingowej i kreowaniu reputacji.

Jak możemy pomóc?

 

Skontaktuj się z nami aby bliżej poznać rozwiązania, które pomogą Twojemu hotelowi w dalszym rozwoju!